Skip to main content

1. Meer financiële zekerheid

Per 2024 stijgt het minimumuurloon met 3,75%. Voor elke werknemer boven de 21 jaar oud wordt het wettelijk minimumuurloon €13,27. Dit betekent dat één van de arbeidsmarkttrends van 2024 is dat er meer financiële zekerheid gaat komen voor de werknemers. Bovendien leidt dit tot aanpassingen in salarisadministraties, beleid en arbeidscontracten. Interessant om te zien wat deze (best wel) grote verandering gaat losmaken in de arbeidsmarkt.

Een andere leuke bijvangst is de stijging van de reiskostenvergoeding. Waar je in 2023 €0,21 cent per kilometer kon verwachten, loopt dit in 2024 op naar €0,23 cent. Over deze vergoeding betaal je vervolgens ook geen belasting en geldt ook voor werknemers die reizen met het openbaar vervoer.

2. Verdere ontwikkeling Artificial Intelligence (AI)

In 2023 hebben we in recruitment de opkomst van Artificial Intelligence van dichtbij mogen meemaken. Zo zijn er al meerdere matchingtools ontwikkeld waarin AI het volledige matchingproces overneemt, om zo efficiënter te werk te gaan en kosten te besparen. Deze tools analyseren cv’s, persoonlijkheden en kenmerken om zo een goede match te kunnen maken tussen vacature en kandidaat. Eén van de arbeidsmarkttrends van 2024 is dat dit zich steeds verder gaat ontwikkelen. Meer bedrijven zullen deze tools in gebruik nemen waardoor recruiters zich meer op het relationele aspect van het vak kunnen focussen.

3. Verandering van het cv

De opkomst van ‘skills-based hiring’ zorgt ervoor dat er veranderingen zullen komen in het (gebruik van) het cv zoals we dat nu kennen. Er wordt al steeds meer gekeken naar persoonlijkheid en competenties in plaats van harde ervaring, en ook dit zal steeds meer voorkomen in 2024. Een cv zal daarom steeds minder een eis worden en in sommige gevallen zelfs helemaal niet meer worden meegenomen. Ook een motivatiebrief komt steeds minder in het sollicitatieproces voor. Werkgevers gaan meer kijken naar skills dan naar wat er op papier staat. Een toename van assessments is dan ook te verwachten in 2024.

Een opkomend alternatief voor een cv is het curriculum future, ofwel een cf. Hierin zet je niet alleen je ervaring en vaardigheden, maar er wordt ook gekeken naar ambities en motivatie. Zo is de potentie van een kandidaat veel beter inzichtelijk en is een mogelijke match met een werkgever sneller gemaakt. Steeds meer bedrijven gaan deze methode hanteren, waardoor dit ook behoort tot de arbeidsmarkttrends van 2024.

4. Remote werken

De laatste jaren hebben we natuurlijk een grote opmars gezien in het thuiswerken. Tegenwoordig is het normaal om flexibiliteit te hebben in werkplek. Ook dit zet in 2024 voort. Remote werken wordt een eis die nieuwe werknemers zullen stellen voordat zij in dienst komen. Daarbij gaat het ook gebruikelijk worden voor werknemers om buitens huis en kantoor aan het werk te gaan. We zullen dan ook een verdere opmars zien in een combinatie van werk en vakantie, ofwel een ‘workation’. Voor een werkgever gaat het belangrijk worden om de medewerkers deze ruimte te bieden. Tegelijkertijd zien we, mede om de flexibiliteit, een stijging van starters/jongeren die fulltime gaan werken. Steeds vaker komt het voor dat juist de ‘ouderen’ kiezen voor parttime dienstverband. Echter blijven jongeren wel minder lang in dienst bij een werkgever.

5. Arbeidsmarkt transparantie

De EU heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten en heeft nieuwe regels geïntroduceerd ten aanzien van loontransparantie. Om de loonkloof tussen man en vrouw te verkleinen moeten bedrijven voortaan hun looninformatie openbaar maken. Als het loonverschil tussen man en vrouw meer dan 5% is dienen zij maatregelen te nemen. Doen zij dit niet, dan dreigen er boetes. Door deze regel gaat het in 2024 makkelijker worden voor werknemers om loondiscriminatie aan te vechten. Zij hebben de handvatten gekregen om hun gelijkheid af te dwingen. Eén van de arbeidsmarkttrends van 2024 is dat we hier dan ook de gevolgen van gaan merken.

Naast de loontransparantie is er ook gewerkt aan een wetsvoorstel die zich richt op arbeidsmarktdiscriminatie. Dit voorstel is aangenomen en zal toezicht bieden op gelijke kansen bij werving en selectie. Werkgevers worden verplicht om een beleid te hebben waarbij iedereen een gelijke kans heeft op een baan. In 2024 zullen we dus ook veranderingen gaan zien in het beleid van werkgevers om zo arbeidsmarktdiscriminatie te voorkomen. Zoals eerder genoemd zullen bedrijven meer gaan investeren in skill-based hiring en assessments, waardoor kandidaten een gelijkere kans krijgen.

6. Diversiteit en inclusie

Een belangrijk onderwerp (nog steeds) is het in de praktijk brengen van diversiteit en inclusie. Zoals hierboven benoemd komt de overheid al met een nieuwe wetgeving om hier aan te werken. Echter is het ook van belang voor potentiële kandidaten dat een werkgever dit thema op de agenda heeft. Zo zou een bedrijf bijvoorbeeld een beleid kunnen hanteren waarin etniciteit, geslacht of leeftijd niet bekend wordt gemaakt bij het solliciteren. Bedrijven die actief doelstellingen stellen en prioriteit geven aan een inclusieve werkvloer zullen sneller kandidaten overtuigen. In 2024 zullen hier dan ook meer van gaan zien. Bedrijven gaan bewuster bezig zijn met het aantrekken van diverse talenten, wat tegelijkertijd bevorderen kan werken voor een positieve en veilige bedrijfscultuur waardoor werknemers weer sneller geneigd zijn te blijven.

De arbeidsmarkttrends van 2024…

Beloven heel wat veranderingen. De stijging van het minimumuurloon en de reiskostenvergoeding belooft meer financiële zekerheid voor de werknemers. Artificial Intelligence zorgt voor een nieuwe manier van werven en het traditionele cv zoals wij het kennen zal veranderen. Daarbij wordt remote werken een essentiële eis om nieuwe werknemers aan te trekken en te behouden. Arbeidsmarkt transparantie krijgt een grotere rol door middel van nieuwe regelgeving en diversiteit wordt nog belangrijker. 2024 gaat voor veranderingen zorgen en zal ook innovatie en groei op de arbeidsmarkt meebrengen.

Ben jij nog op zoek naar een nieuwe uitdaging in 2024? Bekijk dan hier onze vacatures!