Skip to main content

Wat is Employer Branding?

Employer Branding wordt ook wel het ‘werkgeversmerk’ genoemd. Het verwijst namelijk naar de reputatie en het imago van een bedrijf als werkgever. Het is niet alleen het aantrekken van kandidaten; het draait om het werven en behouden van de juiste werknemers, die passen bij de bedrijfscultuur én de functie goed uit kunnen voeren. Door middel van het werkgeversmerk positioneert een bedrijf zich als een aantrekkelijke werkgever, met als gevolg (meer) reacties van potentieel geschikte kandidaten. Daarnaast is het werkgeversmerk belangrijk voor het behoud van de huidige werknemers. Het aantrekken en behouden van werknemers doet Employer Branding aan de hand van arbeidsmarktcommunicatie.

De dienst begint met het begrijpen van een bedrijf. Wat is de unieke identiteit? Hoe onderscheiden zij zich en welke waarden zijn belangrijk? Wat zijn de kernwaarden van ons bedrijf? Dit alles vastleggen is de eerste stap naar een sterk werkgeversmerk.

Employer Branding

Arbeidsmarktcommunicatie

Nadat het gelukt is om je bedrijf te begrijpen, is het handig als je met de doelgroep op de juiste manier deze informatie communiceert. Het werven en behouden van werknemers is tenslotte marketing. Door middel van een doelgroep-analyse kan er precies bepaald worden wie waar te bereiken is. Daarbij is het belangrijk om de juiste mediakanalen te kiezen. Het creëren van campagnes en het juist positioneren van het bedrijf hoort allemaal bij arbeidsmarktcommunicatie en is dus onderdeel van Employer Branding.

Employer Branding

Waarom is Employer Branding belangrijk?

Nu we kort hebben toegelicht waar het uit bestaat, is het tijd om te vertellen waarom een organisatie profijt kan hebben van deze dienst. Om verschillende redenen kan het van belang zijn dat een bedrijf gebruik maakt van een werkgeversmerk. Onderstaand lichten wij ze kort toe.

 

Talent aantrekken

Zoals eerder genoemd is talent niet zomaar binnen te halen. Door de krappe arbeidsmarkt is het moeilijk om passende kandidaten te werven. Juist daar kan Employer Branding bij helpen. Door een sterk werkgeversmerk te hebben krijgen potentiële kandidaten een positief beeld van het bedrijf. Zij zullen daardoor eerder geneigd zijn om te solliciteren. Daarbij bereikt een bedrijf een veel bredere pool aan kandidaten die wellicht geïnteresseerd zijn. Zodoende zullen er meer sollicitanten zijn en dus een breder aanbod aan potentieel nieuwe medewerkers.

 

Talent behouden

Het eenmaal aangetrokken talent wil een bedrijf natuurlijk ook behouden. Ook daarbij kan een werkgeversmerk een helpende hand bieden. Door het veelvoudig plaatsen van werknemers op social media en hen te betrekken bij alle afdelingen binnen een bedrijf gaan zij zich sneller gewaardeerd voelen. Werknemers die zich verbonden voelen met het bedrijf waar zij werken zijn minder snel geneigd om hun baan op te zeggen. Een aantrekkelijke werkgever zal er eerder voor zorgen dat zij deze verbondenheid gaan voelen. Uiteindelijk zal dit leiden tot minder kosten en moeite voor een bedrijf en minder kans op verloop.

 

Concurrentievoordeel

Een sterk werkgeversmerk gaat er voor zorgen dat een bedrijf opvalt tussen de concurrenten. Voornamelijk in een markt waar het talent schaars is, kan dit het verschil maken. Een positief imago en reputatie trekt potentiële kandidaten sneller aan, ook al biedt dat bedrijf niet de hoogste salarissen. Dit kan cruciaal zijn in branches waar de concurrentie groot is.

 

Verbeterde bedrijfsreputatie

Een sterke Employer Branding heeft niet alleen invloed op werknemers, maar ook op klanten en partners. Het toont aan dat het bedrijf kwaliteit en verantwoordelijkheid heeft. Dit kan leiden tot een verhoging van het vertrouwen in een organisatie. Daarbij heeft een positieve bedrijfsreputatie direct invloed op klantenrelaties en partnerschappen.

 

In de hedendaagse competitieve arbeidsmarkt, waar talent schaars is, is het aantrekken en behouden van hoogwaardig talent enorm belangrijk. Employer Branding, ofwel het vormen van een sterk werkgeversmerk, is daarom een strategische noodzaak. Het breidt niet alleen de wervingsmogelijkheden uit, maar draagt ook bij aan het behouden van huidige werknemers. Daarnaast zorgt het voor concurrentievoordeel in een chaotische arbeidsmarkt en verbetert het de bedrijfsreputatie. Het is een investering die bedrijven positioneert voor langdurig succes en groei.

Meer lezen over Employer Branding of geïnteresseerd in deze dienst? Bekijk onze informatiepagina en neem contact met ons op! Bekijk onze LinkedIn voor een voorbeeld van deze handige dienst.