Skip to main content

Een Assessment wordt gebruikt om verschillende redenen:

Een assessment kan worden gebruikt om te beoordelen of een kandidaat past binnen de organisatiecultuur en goed kan samenwerken met het bestaande team. Het kan helpen om de juiste persoonlijkheidskenmerken en sociale vaardigheden te identificeren die nodig zijn voor een succesvolle samenwerking.

Een assessment kan helpen om verborgen talenten en vaardigheden van kandidaten te identificeren die mogelijk niet direct zichtbaar zijn in een cv of sollicitatiegesprek. Het kan werkgevers in staat stellen om de unieke sterke punten van elke kandidaat te ontdekken en te beoordelen of deze aansluiten bij de behoeften van de functie.

Een goed gestructureerd assessmentproces kan helpen om tijd te besparen door de meest geschikte kandidaten te identificeren en de focus te leggen op diegenen die het beste passen bij de functie en de organisatiecultuur. Dit voorkomt onnodige tijd en middelen die anders besteed zouden worden aan het interviewen van ongeschikte kandidaten.

Een assessment kan inzicht geven in het potentieel van een kandidaat om succesvol te zijn in de functie. Door specifieke tests en opdrachten af te nemen, kunnen werkgevers de geschiktheid van kandidaten voor de functie beoordelen en beter voorspellen hoe zij zullen presteren.

Een assessment biedt een gestandaardiseerde en objectieve manier om de vaardigheden, competenties en capaciteiten van kandidaten te beoordelen. Het helpt om subjectieve beoordelingen en vooroordelen te verminderen, waardoor een eerlijke vergelijking tussen kandidaten mogelijk is.

Onze Recruitment Assessments Aanbod:

Talent Match

Inzicht in de match tussen het talent en ontwikkelbaarheid van de deelnemer en de gevraagde competenties. Het competentieprofiel kan zelf worden samengesteld. Het assessment bestaat uit een persoonlijkheidsmeting en is aan te vullen met inzicht in de drijfveren en/of cognitieve capaciteiten. Bij de Talent Match wordt standaard de Reflector Big Five expert rapportage (extra inzicht) meegeleverd. De Talent Match kan worden ingezet bij selectie – en ontwikkelvraagstukken.

Reflector Big Five Personality

Deze recruitment assesment is een waardevol instrument dat helpt om een beter begrip te krijgen van iemands karakter en gedrag. Door het analyseren van de vijf belangrijkste persoonlijkheidsdimensies – extraversie, vriendelijkheid, consciëntieusheid, emotionele stabiliteit en openheid voor ervaringen – kunnen we een gedetailleerd beeld krijgen van iemands persoonlijkheid en hoe ze zich doorgaans gedragen in verschillende situaties. Het verkrijgen van dit inzicht kan waardevol zijn bij het nemen van beslissingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, carrièreplanning en teamvorming.

Reflector Drives

Door het analyseren van de verschillende drijfveren van een persoon, zoals prestatie, autonomie, sociale interactie, balans en macht, kunnen we een gedetailleerd beeld krijgen van wat hen motiveert en voldoening geeft in hun werk. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn bij het begeleiden van loopbaankeuzes, het creëren van een betere werkplek en het stimuleren van persoonlijke groei. Door te begrijpen wat de drijfveren en energiegevers van de deelnemer zijn, kunnen we hen beter ondersteunen bij het bereiken van hun doelen en het bevorderen van hun motivatie en betrokkenheid in hun professionele leven.

Connector Ability

Het verkrijgen van inzicht in de cognitieve capaciteiten en het denkniveau van een deelnemer is van cruciaal belang, met name in relatie tot het functieniveau dat ze ambiëren of bezetten (bijvoorbeeld MBO4, Bachelor of Master niveau). Door het evalueren van iemands cognitieve vaardigheden, zoals probleemoplossend vermogen, analytisch denken, informatieverwerking en leervermogen, kunnen we een beter begrip krijgen.

versterking

Uw Recruitment Assessment aanvragen?