Skip to main content

Leiderschap

Waar de overschakeling naar hybride werken soms wat stroef was, is het inmiddels voor de meeste bedrijven een soepel verloop van werken. Echter heeft het hen veel gekost en vergt het inspanning om dit zo te houden. Zo kan het zijn dat het leiderschap een andere vorm heeft aan moeten nemen door deze werkmethode. Een persoon in een leidinggevende functie moet het nu in zich hebben om op afstand te leiden, de werknemers te vertrouwen en duidelijke verwachtingen te stellen. De bedrijfscultuur valt of staat met hoe de leiders omgaan met deze uitdagingen. Onkunde van de leiders kan hierdoor zorgen voor (grote) verandering in de bedrijfscultuur.

Flexibiliteit

De aanpassing naar hybride werken biedt werknemers juist meer flexibiliteit. Zij zijn nu in staat om overal op de wereld hun werk te doen. Dit houdt in dat zij hun werkuren aan kunnen passen aan persoonlijke behoeften. Sommige bedrijven hebben hierdoor het begrip ‘workation’ geïntroduceerd. Het vertrouwen dat zij hierdoor krijgen heeft weer een positieve invloed op de bedrijfscultuur. Daarbij verbetert het de werk-privébalans. Het laat namelijk zien dat een bedrijf waarde hecht aan het welzijn van de medewerkers. Echter moet een bedrijf ook veel vertrouwen in het personeel hebben om hen buiten de standaard werkuren om te laten werken. Verschil in behandeling van personeel kan dan zwaar gaan wegen op de bedrijfscultuur.

Communicatie

Hybride werken kan leiden tot uitdagingen op het gebied van communicatie en samenwerking. Een bedrijf dient te investeren in de passende technologie en communicatietools om de communicatie te versimpelen. Ook dit heeft direct impact op de bedrijfscultuur. Grotendeels online communiceren zorgt voor een verandering in de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan. Het is dus belangrijk om communicatieprotocollen op te stellen en deze aan te scherpen waar nodig.

Productiviteit

Sommige werknemers excelleren in een hybride werkomgeving, terwijl anderen moeite kunnen hebben met de afleiding die hoort bij thuiswerken. Daardoor kan de productiviteit in het geding komen. Een bedrijf kan hiervoor behoeden door de productiviteit te monitoren, duidelijke doelen te stellen en extra ondersteuning te bieden aan werknemers die dat nodig hebben. Door dit te doen wordt de bedrijfscultuur intact gehouden én behaalt een bedrijf zijn doelen.

Verbondenheid

Hybride werken heeft misschien wel de grootste impact op de bedrijfscultuur doordat het de verbondenheid tussen werkgever/nemer en collega’s schaadt. Bedrijven dienen zich extra hard in te zetten om het gevoel van verbondenheid te kweken onder hun werknemers. Hiervoor kunnen zij verschillende soorten uitjes en activiteiten organiseren. Daarbij is het belangrijk om met enige regelmaat te zorgen dat er veel mensen op kantoor zijn en te stimuleren dat collega’s buiten werktijd activiteiten ondernemen. Dit zal de bedrijfscultuur aanzienlijk bevorderen en zorgt dat werknemers sneller geneigd zijn om te blijven werken bij het bedrijf.

Creativiteit

Wisseling van werkomgeving kan een positieve invloed hebben op de creativiteit en innovatie van de werknemers. De variatie tussen thuis en kantoor kan nieuwe perspectieven bieden en biedt mogelijkheden tot een informele, creatieve samenwerking. Dit stimuleert op den duur weer de bedrijfscultuur. Het zorgt onderling voor meer waardering naar elkaar toe en daagt uit tot betere prestaties. Zo worden de werknemers gemotiveerd en zullen er nieuwe ideeën worden gegenereerd.

De impact van hybride werken..

Een hybride werkomgeving heeft de bedrijfscultuur ingrijpend beïnvloed. Ondanks aanvankelijke uitdagingen is het nu essentieel in het werkleven. Leiderschap heeft zich aangepast, flexibiliteit zorgt voor een betere werk-privébalans en investeringen in de juiste communicatietools zorgen voor soepele samenwerkingen. Bij het hybride werken blijft het bevorderen van sociale interactie tussen collega’s cruciaal voor het behouden van de bedrijfscultuur. Ook is het belangrijk om personeel hetzelfde te behandelen, zodat dit niet zwaar komt te wegen op de bedrijfscultuur. Hybride werken kan uitdagend zijn, maar tegelijkertijd ook heel veel mogelijkheden bieden.

Ben jij nog op zoek naar een baan waar je hybride kan werken? Bekijk onze vacatures hieronder en vind jouw nieuwe baan!